In English
Accent 2009

VÄLKOMMEN TILL ACCENT!

Vi har både bredd och djup

På Accent Språkservice har vi ett utvecklat och väl inarbetat nätverk av översättare och granskare i Sverige och runt om i världen. Det ger oss bredden att kunna hjälpa dig med de allra flesta sorters uppdrag.

Vi anlitar och samarbetar med översättare och granskare som är specialiserade inom sina ämnesområden och som arbetar med sitt modersmål. Det ger oss kapaciteten och kompetensen att gå in på djupet och klara även mycket avancerade uppdrag.

Med andra ord – vi kan leverera professionell översättning och granskning inom de flesta språkkombinationer oavsett textslag och ämnesområde.

Accent erbjuder även modersmålsundervisning och studiehandledning för barn och ungdomar.

Välkommen till oss på Accent!

 

 

 

 

Företag
 

 

 

Vi_oversatter_innehallet.gif, 2 kB

                    Dagens ord

       Svenska: Utbildning

       Engelska: Education                                                                                                                                   

             

Senaste nytt